Serwis wykorzystuje m.in. pliki cookies oraz inne dane do celów statystycznych i reklamowych. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich gromadzenie i przetwarzanie. Więcej informacji nt. znajdziesz w polityce prywatności

Polityka Prywatności

Home Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych osoby/osób korzystających ze strony internetowej (dalej: Internauta/Internautów) librego.pl (dalej: Serwis). Zapoznając się z Polityką prywatności Internauta uzyska informacje, kto jest administratorem jego danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

W trosce o prywatność Internautów, przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, powszechnie znanym jako GDPR lub RODO.

Dane osobowe Internautów zostały podane Librego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-144) przy ul. Światowida 16 lok. 24 dobrowolnie za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak na przykład: internet, telefon, poczta, e-mail, spotkania, komunikatory internetowe czy media społecznościowe.

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na Librego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-144) przy ul. Światowida 16 lok. 24, w związku z przepisami RODO.

 

§1 Informacje podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych Internautów jest Librego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-144) przy ul. Światowida 16 lok. 24.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: biuro@librego.pl,
  2. telefonicznie: 22 860 09 97.
 1. Librego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych można zgłaszać bezpośrednio do Administratora.

 

§2 Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Internautów z poszanowaniem następujących zasad:
  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność),
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
  4. w konkretnych celach (minimalizacja),
  5. nie więcej jest to konieczne (adekwatność),
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  7. nie dłużej niż jest to niezbędne (czasowość);
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

§3 Cele, warunki oraz podstawy przetwarzania danych osobowych w Serwisie

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Internautów w celu:
  1. umożliwienia prawidłowego korzystania z Serwisu oraz dla celów biznesowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Obejmuje to m.in. analizę aktywności w Serwisie, przeglądanie stron, wyszukiwanie treści czy usług,
  2. technicznym przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Serwisu,
  3. statystycznym i analitycznym, jeśli Internauta wyrazi zgodę na wykorzystanie przez Administratora plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne),
  4. marketingowym, jeśli Internauta wyrazi zgodę na wykorzystanie przez Administratora plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe),
  5. związanym z prowadzeniem przez Administratora profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak np. Facebook, Instagram, LinkedIn) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o usługach, produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących działalności Administratora oraz analizy i statystyki zgromadzonych danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Informujemy, że dostawcy tych serwisów mogą przetwarzać dane osobowe jako samodzielni
  6. celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli Internauta skorzysta z elektronicznych formularzy zawartych w Serwisie.

 

§4 Zakres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Internautów w następującym zakresie:
  1. jeśli Internauta Prześle Administratorowi wiadomość e-mail to Administrator będzie przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie Administratorowi danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie Internauta może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie tych danych.
  2. jeśli Internauta skorzysta z formularza kontaktowego w Serwisie to Administrator będzie przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz imienia Internauty. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie Internauty.
  3. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. Internauta decyduje w jakim zakresie Administrator będzie mógł wykorzystać pliki cookies z danymi Internauty. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie Internauta może zmienić swoje preferencje. Internauta może to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z Serwisu Administratora.
  4. jeśli Internauta polubi lub w inny sposób dołączy do profilu Administratora w mediach społecznościowych (np. Facebook) Administrator będzie przetwarzać dane Internauty, które podał w danym medium i do których Administrator będzie miał dostęp. W celu zakończenia przetwarzania Internauta może zakończyć subskrypcję profilu Administratora.
  5. API zewnętrznych partnerów: Serwis może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych Internautów. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

 

§5 Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych

 1. Odbiorcami danych osobowych Internaty są:
  1. jeżeli Internauta wyraził zgodę na ciasteczka marketingowe, to dane zapisane w plikach cookies, mogą być będą przekazane do partnerów reklamowych Administratora,
  2. jeżeli Internauta wyraził zgodę na ciasteczka analityczne, to dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu w Serwisie (np. Google Analytics),
  3. dane Internauty nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:
   1. Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania.
   2. Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads.
 • Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji.
 1. Administrator nie jest w stanie ustalić przez jaki okres będzie przetwarzać będziemy dane osobowe Internautów. Jeśli Internauta podał Administratorowi swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to dane Internauty Administrator będzie przetwarzać do momentu złożenia przez Internautę żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym Administrator uzna, że ich przetwarzanie leży w jego prawnie uzasadnionym interesie.

 

§6 Prawa użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem danych Internaucie przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych Internauty odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Internauta ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych Internauci mogą otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl.

 

§7 Informacja o ciasteczkach (pliki cookies)

 1. Administrator w Serwisie wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies).
 2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników (Internautów) podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań Internautów.
 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu Internauty przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Internautę. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 4. Administrator wykorzystuje ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji Internautów oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
 5. Internauci mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane w Serwisie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu oraz jakość świadczonych usług.
 7. W Serwisie są wykorzystywane różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować pracę Serwisu do potrzeb Internautów i zapewnić optymalne korzystanie z jego treści.
 8. Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają utrzymanie sesji Internauty, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.
 9. Funkcje ciasteczek technicznych:
  1. Utrzymanie sesji Internauty: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji Internauty podczas poruszania się po Serwisie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
  2. Zapamiętywanie preferencji Internauty: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może przechowywać informacje na temat preferencji Internautów, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
  3. Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez Internautów.
  4. Optymalizacja wydajności Serwisu: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności Serwisu oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
  5. Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości Internautów, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).
 10. Ciasteczka reklamowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji Internautów. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.
 11. Funkcje ciasteczek reklamowych:
  1. Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania Internauty, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
  2. Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić Internautów, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.
  3. Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
  4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
  5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.
 12. Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez Internautów, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb Internautów.
 13. Funkcje ciasteczek analitycznych
  1. Pomiar ruchu w Serwisie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności Serwisu.
  2. Analiza zachowań Internautów: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki Internauci poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.
  3. Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów Serwisu, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
  4. Segmentacja Internautów: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie Internautów według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
  5. Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści Serwisu.
 • 8 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?
  1. Komfort korzystania z Serwisu: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze strony internetowej.
  2. Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań Internauty, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.
  3. Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez Internautę ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.
  4. Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym Internaucie, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony bez konieczności ponownego logowania.
  5. Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność Internauty na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
  6. Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań Internautów na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
  7. Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb Internautów. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.
  8. Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

Życzymy miłego korzystania z naszego Serwisu i zapewniamy, że Państwa dane są u nas odpowiednio chronione.